SAAB Group

Saab

Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har cirka 12 000 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen

Länk till hemsida: www.saabgroup.com

Varför väljer ni att vara med på Career Days Scandinavium 2011? Vi ser Career Days som ett bra tillfälle att träffa framtida potentiella medarbetare. Vi ser det också som en chans att få berätta om bredden på våra högteknologiska produkter för en mycket intressant målgrupp.

Inom vilka yrkesområden vill ni träffa kandidater på Career Days? 
Data/IT
Teknik/Ingenjörsyrken
El/Elektronik/Teleteknik
Teknik/Ingenjörsyrken
Maskin/Maskinteknik
Övriga tekniker och ingenjörer 

Bransch: Flyg- och försvarsindustri

Antal anställda i Sverige/världen: 10 300/12 500

Verksamhetsorter: De största orterna är Linköping, Göteborg, Stockholm, Jönköping och Karlskoga. Totalt finns Saab på ett 30-tal orter i Sverige.

Antal rekryteringar under kommande 12 månader: Vi kommer under det närmaste året ha löpande rekryteringar inom flera olika yrkeskategorier.

Namn på kontaktperson: Cecilia Lantz

Huvudarrangör:

CareerBuilder.se är en av Sveriges största sajter för onlinerekrytering och ägs av CareerBuilder.com som är USA:s största sajt och världens största aktör inom onlinerekrytering.

Medarrangörer:

Mediapartners: